R Name Kattis Rank Kattis Score MC TC SPE HW PB KA AC DIL Achievements Total
1 Herbert Ilhan Tanujaya 245 734.7 9.5 0 9.5 6 3 5 7 21 07- 30.5
2 Matthew Ng Zhen Rui 26 2518.2 6 0 6 4.5 3 5 11 23.5 11- 29.5
3 Way Tan 112 1250.8 7 0 7 6 3 5 7 21 07- 28
4 Nguyen Dinh Quang Minh [R] 141 1066 8.5 0 8.5 4.5 3 5 7 19.5 07- 28
5 Kuan Wei Heng 72 1531.6 6 0 6 4.5 3 5 9 21.5 09- 27.5
6 Samuel Henry Kurniawan [R] 133 1098.2 7.5 0 7.5 4.5 2 4.5 9 20 09- 27.5
7 Wang Zhi Jian 75 1475.9 6 0 6 4.5 3 5 7 19.5 07- 25.5
8 Lim Jay Ching 121 1205.5 5 0 5 4.5 3 5 8 20.5 08- 25.5
9 Yehezkiel Raymundo Theodoroes [R] 537 421.6 7.5 0 7.5 4.5 3 4 5 16.5 05- 24
10 Dao Truong Giang 115 1244.6 5 0 5 6 3 5 4 18 04- 23
11 Ryan Chew Jing Rong 236 748.4 6 0 6 4.5 2 5 5 16.5 05- 22.5
12 Steven Wijaya [R] 399 521.1 6.5 0 6.5 4.5 3 4 4 15.5 04- 22
13 Tran Tan Phat [R] 244 735.6 10.5 0 10.5 2 3 3 3 11 03- 21.5
14 Henry Jayakusuma [R] 240 739.3 4 0 4 3.5 3 5 5 16.5 05- 20.5
15 Teh Nian Fei 170 944.3 4 0 4 4.5 3 5 3 15.5 03- 19.5
16 Rahul Rajesh 196 872.2 3 0 3 4.5 3 4 5 16.5 05- 19.5
17 Liu Husong 229 765.3 5 0 5 4.5 3 5 2 14.5 03- 19.5
18 Le Quang Tuan [R] 334 590.7 7 0 7 3.5 3 4 1 11.5 01- 18.5
19 Khaw Yew Onn 339 590.4 5 0 5 3.5 2 4.5 2 12 02- 17
20 Huynh Thanh Duc Anh 327 602.6 3 0 3 4 3 4.5 1 12.5 01- 15.5
21 Do Andre Khoi Nguyen 264 707.9 2 0 2 4.5 2 4.5 1 12 01- 14